Hruď

Hlasový rozsah hrudníku
Hlasový rozsah hrudníku pokrývá zhruba od C4 (C4 je střední C), D4, E4 nebo F4 až po nejnižší notu. Muži a ženy mluví hrudním hlasem. Toto jsou také h...
Co je hrudní hlas ve zpěvu
Co je Chest Voice? Když zpíváte hrudním hlasem (nebo rozsahem hrudníku), zpíváte v rejstříku, kterým běžně mluvíte. Jedním ze způsobů, jak pomoci iden...
Jak zajistit, aby můj hlas zněl plněji
Postavte se před zrcadlo; zatlačte na hrudník oběma rukama a poté zvedněte hrudník výše než obvykle. Nadechněte se a poté vydechněte, ale nespouštějte...
Mluvím hlasem hlavy i hrudníku, protože jsem tenorista?
Používá tenor hlas hlavy??Mohou všichni tenorové dosáhnout C5 hlasem na hrudi nebo jen hlasem hlavy?Používá tenor hlas hlavy??Operní pěvci jsou rádi p...
Jdu do Falsetto na C5?
Je C5 vysoká poznámka?Dokážete trefit C5 do hrudníku??Co znamená C 5 ve zpěvu?Je hlas hlavy C5?Je C5 vysoká poznámka?Sedmá oktáva je nejvyšší oktáva k...
Hrudní hlas
Hrudní hlas označuje nižší, silnější a teplejší tóny. Odráží také registr, který běžně používáme při mluvení. ... Pokud zpíváte a objevíte několik vyš...
Jaké je použití faryngeálního rezonátoru nebo faryngeální rezonance k dosažení mixového hlasu?
Vaše hlava a hrudník jsou vaše dva registry a rezonátory. Třetím rezonátorem je váš hltan. Jak se váš hlas šíří hltanem, získáte faryngální zvuk, kter...
Vysoký hlas na hrudi
Stáhněte si hlavu Hlas dolů do hrudníku Hlas zpíváním hlasu v hlavě, ale „stažením“ dolů do hrudníku, abyste získali více smíchaného zvuku, začnete zí...
Hlas hrudníku tenor c5
Mohou tenorové trefit C5 do hrudního hlasu?Používají tenorové hrudní hlas?Jaký hlasový rozsah je C5?Je C5 vysoká pro muže?Mohou tenorové zasáhnout C5 ...