Logika

Přechod od logiky k abletonu
Jak převedu z Logic do Ableton?Dokážete znovu zapojit logiku do abletonu?Je Logic Pro jednodušší než ableton?Zní ableton lépe než logika?Jak převedu z...
Převést logický projekt na ableton
Re: Přenos relace LOGIC do ableton live V Logic můžete vybrat všechny stopy/oblasti a exportovat je společně jako jeden midi soubor. Přetažením soubor...
Smyčky v logice
Používejte živé smyčky s Logic RemoteOtevřete svůj projekt Logic Pro, otevřete Logic Remote a připojte se k Logic Pro.Na ovládacím panelu klepněte na ...
Logické profesionální smyčky se nehrají
Je legální používat logické smyčky??Jsou smyčky Logic Pro bez licenčních poplatků?Je legální používat logické smyčky??Phil, bez jakýchkoli omezení, js...
Playhead logic pro x
Klepněte na tlačítko Režim na levé straně dotykového panelu a poté klepněte na tlačítko oblasti Stopy v Logic Pro. Klepněte na dotykovou lištu na míst...
Problémy s přehráváním logického pro x
Proč se můj Logic Pro X stále přetěžuje?Jak mohu opravit zvuk na Logic Pro X?Proč se můj Logic Pro X stále přetěžuje?Při práci na projektu Logic Pro s...
Co je stereo out logic pro x
Co znamená stereo výstup v Logic Pro X?Jak změním výstupy v Logice?Co znamená stereo výstup v Logic Pro X?Každý nový projekt, který vytvoříte v Logic ...
Logic pro vs ableton
Ableton je obecně známý svou flexibilitou a aplikací v živém kontextu. Zatímco Logic Pro X je umístěn spíše jako alternativa studiového motoru k Pro-T...
Jak snížit video v logice pro x
Mohu stříhat video v Logic Pro X??Můžete upravovat video v Logic Pro X?Jak řežete v Logic Pro X?Jak videa fungují v Logic Pro X?Mohu stříhat video v L...