Pokuta

Jak navléknout housle jemnými tunery
Používají profesionální houslisté jemné ladičky?Proč houslisté používají jeden jemný tuner??Kolik jemných tunerů by housle měly mít?Používají profesio...
D.C. a d.s. v hudbě
Jaký je význam DC v hudbě?Jaký je rozdíl mezi DC a D.S. v hudbě?Co znamená Fine a DC al Fine??Jaký je význam DC v hudbě?Da capo (anglicky: /dɑː ˈkɑːpo...
Dobře vs d.C. v pohodě
al Fine znamená vrátit se ke značce dal segno a opakovat až do bodu označeného Fine. Fine (vyslovuje se „feenay“) je italské slovo pro „konec“."D.C. a...
Houslový struník s jemnými tunery
Do jemné tunery ovlivňují zvuk houslí?Kolik jemných tunerů by housle měly mít?Do jemné tunery ovlivňují zvuk houslí?Hmotnost, kterou jemné tunery přid...
D.s. v hudbě znamenají vše
Italský výraz „dal segno“ doslova znamená „ze znamení“. „Ve většině hudby uvidíte buď D.S. al Fine (což znamená „vraťte se ke znaku 𝄋 a pusťte si hudb...
V hudbě to znamená konečný význam
Co znamená konec v hudbě?Co znamená pokuta DC AI?Jaké značky opakování naznačují, že se hudební skladba má opakovat od začátku skladby?Co je to za sek...
Proč moje violoncello chrastí?
Ujistěte se, že matice, která drží váš jemný tuner na místě, je pohodlná. ... Pokud je uvolněný, mírně snižte výšku struny kolíkem a poté jemným tuner...
Omylem jsem zapojil svůj sustain pedál do výstupu AUX, zdolá to moje úplně nové digitální piano?
Ne, je to v pořádku. Udržovací pedál je jen spínač. Neudělá to vůbec nic, protože to nepřivede do systému žádné napětí....
Nevýhody používání jemných ladiček na všech houslových strunách?
Použitím jemných tunerů s prodlouženou rukou bude vzdálenost od konce struny k můstku příliš krátká, což ovlivní tón nástroje. Přidání hmoty do koncov...