Souzvuk

Soulad v hudebních příkladech
Soulad v hudbě je, když kombinace not zní příjemně. Příkladem souhláskových intervalů je hudba hraná souběžně, hlavní a vedlejší třetiny, dokonalé čtv...
Co je souznění v hudebním kvízu
souzvuk. tóny v klidu (intervaly, které spolu dobře zní) nesoulad. tóny, které je třeba vyřešit (intervaly, které spolu znějí špatně)Co je souznění v ...
Dokážeme matematicky modelovat hudební akordy a pojmy jako disonance??
Jak je matematika schopná předvídat soulad nebo nesoulad hudebních výšek?Jaký matematický koncept se používá v hudbě?Jak můžeme určit, zda je kombinac...
Příklady souznění v poezii
Zastavení u Woodse za zasněženého večera od Roberta Frosta V „Zastavení u Woodse ve sněžném večeru“ od Roberta Frosta je zvuk „s“ nejlepším příkladem ...
Vliv oktávy na souhlásku
Proč oktávy a kvinty zní souhláskově??Proč jsou oktávy souhlásky?Co způsobuje nesoulad souhlásek?Co dělá souznění v hudbě?Proč oktávy a kvinty zní sou...
Existují objektivní kritéria pro klasifikaci souznění v. disonance?
Jak rozeznáte soulad a nesoulad??Co je souznění vs. nesoulad?Jaký je rozdíl mezi souhláskovým a disonantním akordem?Je shoda opakem nesouladu?Jak roze...
Výpočet souznění/nesouladu (tj.E. potřeba rozlišení) ze seznamu frekvencí
Jak se měří soulad a nesoulad?Jak je matematika schopná předvídat soulad nebo nesoulad hudebních výšek?Jak daleko od sebe musí být dva tóny, než aby z...
Můžete měřit shodu intervalů hraných sinusovými vlnami?
Jak je matematika schopná předvídat soulad nebo nesoulad hudebních výšek?Jaké intervaly jsou souhláskové disonantní?Dokážete změřit nesoulad??Jak se s...
Co způsobuje shodu v hudbě?
Soulad lze vysvětlit tak, že je způsoben větším počtem vyrovnávacích harmonických (modrá) mezi dvěma notami.Co dělá souhláska v hudbě?Jak rozeznáte so...