Nehody

Co jsou náhody
Jaké jsou náhody v hudbě?Jaké jsou příklady nehod v hudbě?Jaké jsou druhy nehod??Jaký je účel nehod v hudbě?Jaké jsou náhody v hudbě?Náhodné, v hudbě,...
Co je v hudbě náhodné
Co je z hudebního hlediska náhodné?Jaké jsou příklady nehod v hudbě?Kolik náhod je v hudbě?Co to náhoda udělá s poznámkou??Co je z hudebního hlediska ...
Druhy náhodných v hudbě
Nejčastěji používanými úrazy v hudbě jsou ostré (♯), ploché (♭) a přirozené (♮). Tyto nehody zvednou nebo sníží výšku hřiště o polovinu kroku, takže v...
Náhodná hudba
Co je to náhoda v hudbě?Jaké jsou příklady nehod v hudbě?Jaký je účel nehod v hudbě?Jak dlouho trvá náhoda v hudební skladbě?Co je to náhoda v hudbě?N...
Typy nehod v hudbě
Nejčastěji používanými úrazy v hudbě jsou ostré (♯), ploché (♭) a přirozené (♮). Tyto nehody zvednou nebo sníží výšku hřiště o polovinu kroku, takže v...
Otázky k nehodám
Jaký účinek mají nehody?Jaké je pravidlo pro nehody?Proč se náhodě říká náhoda??Jaký účinek mají nehody?Na rozdíl od podpisu klíče je náhoda umístěna ...
Jak dlouho trvají nehody
Nehody trvají pouze do konce opatření, ve kterém se objeví. V níže uvedeném příkladu je poznámka C ostrá (v taktu 1) zrušena čárou čáry. To znamená, ž...
Jak číst úrazy v hudbě
Jak rozeznáte náhody v hudbě?Provádějte neúmyslné přenášení přes mříže?Jak rozeznáte náhody v hudbě?Náhodné, v hudbě, značka umístěná bezprostředně vl...
Jaké jsou náhody v hudbě
Náhodné, v hudbě, značka umístěná bezprostředně vlevo (nebo výše) od noty, která ukazuje, že notu je třeba změnit ve výšce. ... Ostré předměty nebo by...