Valcha

Valcha jako nástroj
Lze jako nástroj použít valcha??Jak se nazývá valcha??Lze jako nástroj použít valcha??Valcha a frottoir (od Cajun francouzského „frotter“, k tření) se...