Svázaný

Jsou tyto akordy svázané (již se nehrají) nebo je svázána pouze horní nota?
Hrají se svázané noty dvakrát?Jak se nazývají dvě poznámky svázané dohromady?Co jsou svázané poznámky?Jak počítáte svázané poznámky?Hrají se svázané n...
Pokud by nadávky obsahovaly svázané poznámky před a/nebo po?
Pokud by nadávky obsahovaly svázané poznámky?Počítáte svázané poznámky?Dělá kravata dvě poznámky dohromady?Pokud by nadávky obsahovaly svázané poznámk...
Jaké konvence se používají s náhodnými a svázanými poznámkami?
Jak si zapisujete svázané poznámky?Co to znamená, když jsou poznámky svázány dohromady?Provede náhodná remíza?Když je poznámka svázána přes čáru čáry,...
Lilypond svázal poznámky
Remíza se vytvoří připojením vlnovky ~ k první ze dvou svázaných not. Tato zkratka může být užitečná na jiných místech, kde se rytmus mění s neměnnou ...
Jak hrát svázané tóny staccata
Co znamená remíza se staccatem?Jak se hrají svázané noty?Jazykem svázané poznámky?Co znamená remíza se staccatem?Označení staccato-pod-kravatu je míně...