Druh

Protipól 1. druhová pravidla
Protipól prvního druhuKontrapunkt musí začínat a končit v intervalu buď unisono, oktáva nebo pátý, a obvykle pouze unisono nebo oktáva.Intervaly uniso...
Příklady kontrapunktu 3. druhu
Co je kontrapunkt 3. druhu?Jaké jsou různé druhy kontrapunktu?Jak napíšete druhový kontrapunkt?Co znamená CF v kontrapunktu?Co je kontrapunkt 3. druhu...
Pravidla kontrapunktu 3. druhu
Začátek kontrapunktu třetího druhu Linie třetího druhu může začínat čtyřmi čtvrtinovými notami v prvním taktu nebo čtvrtinovým odpočinkem, po kterém n...
Pracovní list kontrapunktu prvního druhu
Jaký je první druh kontrapunktu?Jaké jsou 4 druhy pohybu v kontrapunktu 1. druhu?Jaká jsou pravidla kontrapunktu prvního druhu?Jaké intervaly můžete p...
Pravidla kontrapunktu prvního druhu
Protipól prvního druhuKontrapunkt musí začínat a končit v intervalu buď unisono, oktáva nebo pátý, a obvykle pouze unisono nebo oktáva.Intervaly uniso...
Protipól druhu
Druhový kontrapunkt zahrnuje přidání melodie nad nebo pod danou melodii. Přidaná melodie (kontrapunkt) je u každého z pěti druhů stále složitější a za...
Druhový kontrapunkt fux
Druhový kontrapunkt je metoda výuky, kterou nejslavněji popsal Johann Joseph Fux ve svém pojednání Gradus ad Parnassum. Její metoda se opírá o rozbití...
Generátor kontrapunktu druhu
Jak kontrapunktujete druh?Jaké jsou 4 druhy pohybu v kontrapunktu 1. druhu?Jak kontrapunktujete druh?Začněte sepsáním malého, čtyř nebo šesti taktovéh...
Praxe kontrapunktu prvního druhu
Counterpoint je zprostředkování dvou nebo více hudebních linií do smysluplného a líbivého celku. V kontrapunktu prvního druhu píšeme nejen hladkou mel...