Čistý

Mají sinusové vlny (čisté tóny) podtext?
5 odpovědí. Jedna čistá sinusová vlna nemá podtón ani harmonickou.Do čisté tóny mají podtón?Jsou sinusové vlny čisté tóny?Které nástroje nemají podtón...
Jsou všechny čisté tóny oddělené intervaly většími než menší třetina stejně souhláskové?
Co je čistý tón, co je komplexní tón?Co vytváří čistý tón?Kolik frekvencí má čistý tón?Je současný výskyt hudebních tónů, ať už souhláskových nebo nes...
Příklad čistého tónu
Jeho definice je „Čistý tónový zvuk je tlaková porucha, která kolísá sinusově jako pevná frekvence“. ... Příklad, který používám při rozhovoru s klien...
Fyzika čisté definice tónu
V psychoakustice je čistý tón zvuk se sinusovým průběhem; tj. sinusová vlna jakékoli frekvence, fáze a amplitudy. ... Čistý tón jakékoli frekvence a f...
Čistá poznámka ve fyzice
Čistá nota bude hladká vlna bez rychlých změn. Velikost a tvar vlny vytvářené čistou notou bude záviset na výšce noty a na tom, jak je hlasitá.Co je t...