Ekvivalent

Existuje ekvivalent k
Je ekvivalentní nebo s?Jaký je význam jeho ekvivalentu?Jak použijete ekvivalent ve větě?Je slovo Equivalate??Je ekvivalentní nebo s?Adjektivní ekvival...
Ekvivalent významu
Je ekvivalentní nebo?Jaký je význam jeho ekvivalentu?Existuje ekvivalent slova??Odkud je slovo ekvivalentní?Je ekvivalentní nebo?Pokud vím, správné je...
Ekvivalentní s
Je ekvivalentní nebo s?Je ekvivalentní ve větě?Co je ekvivalentní, stejné jako?Je slovo Equivalate??Je ekvivalentní nebo s?Adjektivní ekvivalent se po...
Ekvivalentní ve větě
„Chtějí, aby se jejich produkt stal ekvivalentem originálu."" Pokud můžete vyrobit ekvivalentní produkt, zvážíme to."" Vydělal ekvivalent jednoho mili...
Ekvivalentní příklad
Definice ekvivalentu je něco, co je v podstatě stejné nebo rovno něčemu jinému. Příkladem ekvivalentu je (2+2) a číslo 4. Protože 2+2 = 4 jsou tyto dv...
Ekvivalentní příklad věty
„Toto zadání je považováno za ekvivalent závěrečné zkoušky."" Chtějí, aby se jejich produkt stal ekvivalentem originálu."" Pokud můžete vyrobit ekviva...
Enharmonický ekvivalent e
Enharmonické ekvivalentní intervaly Ale, Fb je Enhanarmonický ekvivalent E přirozeného, ​​takže bychom mohli tento interval také zapsat jako C až Fb, ...
Ukázka programu Atcl
Jak píšete poznámky k programu?Potřebuje Atcl stupeň 8?Co je Atcl?Co je LTCL ekvivalentní?Jak píšete poznámky k programu?Poznámky k programu obvykle z...