Diatonic

Klasická harmonie je diatonická
Obecná charakteristika harmonie a tonality v klasickém období. Tonalita byla diatonická - v hlavní nebo vedlejší tónině. ... Pravidelné kadence byly p...
Nediatonické intervaly
Diatonický interval je interval tvořený dvěma notami diatonické stupnice. Chromatický interval je nediatonický interval tvořený dvěma notami chromatic...
Nediatonické písně
Non-Diatonic odkazuje na jakékoli poznámky nebo akordy, které nejsou původem z klíče. Většina skladeb jakékoli složitosti bude mít akordy, které nejso...
Diatonic třetí
Co je třetí v akordu?Co znamená diatonika v hudbě?Co je diatonická třetina?Co je diatonická triáda?Co je třetí v akordu?V hudbě je třetím faktorem ako...
Nediatonické měřítko
S ohledem na to některé nediatonické stupnice zahrnují: Harmonická menší stupnice - Protože nemají dva půltóny a pět tónů. Chromatické stupnice - Prot...
Ne diatonický průběh akordu
Nejlepší způsob, jak přidat nediatonické akordy k postupu akordů, je použít společnou notu z diatonického akordu do nediatonického akordu, který vyhla...
Diatonická kolekce
Diatonická kolekce je transpozicí 7 bílých kláves na klavíru. Podívejte se na tyto kolekce podle počtu ostrých a plochých prvků, které obsahují: kolek...
Jaká je funkce nediatonických akordů v tomto úvodu?
K čemu jsou nediatonické akordy?Jak používáte nediatonické poznámky?K čemu slouží diatonické akordy?Co jsou nediatonické váhy?K čemu jsou nediatonické...
Hledání diatonických akordů na kytaru?
Jak najdete diatonické akordy?Co jsou diatonické kytarové akordy?Jak určíte diatoniku?Jaká je diatonická progrese?Jak najdete diatonické akordy?Akord,...