Sloučenina

Definice složeného času
podstatné jméno Hudba. metrický čas zbitý tak, že tři údery se počítají jako jeden; čas, ve kterém je každý úder dělitelný třemi.Co je to složený čas?...
Složené časové příklady
Běžné rytmy ve složeném čase 6/8, 9/8 a 12/8 jsou příklady složeného času. Ve složeném čase je každý úder tečkovanou notou. Ačkoli 6/8 času má šest ch...
Složený stojan na luk
Potřebuji luk stojan?Jsou složené luky nezákonné?Potřebuji luk stojan?Tažení šípů vyžaduje obě ruce, takže luk musí někam jít. ... Udržujte svůj luk v...
Sloučený duplikátor
Co je složený duple metr?Co je příklad složeného duplikátoru?Je Waltz dvojí metr?Co je to složený měřič?Co je složený duple metr?Sloučené měřiče jsou ...
Je 6/4 složeného času?
6/4 se také nazývá složený čas opakování, na jeden pruh připadá 6 rozkroků a těchto 6 rozkroků je seskupeno do dvou sad po třech. V 9/8 je 9 barů na b...
Proč je 3/4 jednoduchý metr, zatímco 6/8 je složený metr?
Ještě důležitější je, že údery čtvrtinové noty za 3/4 času jsou přirozeně dělitelné dvěma a díky tomu se nazývá jednoduchý metr. Na druhou stranu, pro...
Proč je měřič rozdělen na jednoduché a složené typy?
Co dělá metr jednoduchým nebo složeným?Na co se dělí složený metr?Jaký typ měřiče obsahuje jednoduché i složené údery?Jaké jsou různé typy složených m...
Změna složených intervalů na jednoduché intervaly pro zjednodušení uspořádání klavíru
Jak zjednodušíte složené intervaly?Jak spojíte jednoduché a složené intervaly?Jaký je rozdíl mezi složeným intervalem a jednoduchým intervalem?Co je t...
Měřič/ bary/ členění
Jaká jsou některá členění metru?Jak počítáte podskupiny ve složeném metru?Jaké je rozdělení rytmu ve složeném metru?Co je to 5 úderů?Jaká jsou některá...