Popisky

youtube automaticky generované titulky
Živé automatické titulky můžete zapnout takto:Přejít na YouTube.Vpravo nahoře klikněte na Vytvořit Přejít naživo.V nabídce vlevo vyberte Stream.V nast...
Zakázat aplikaci YouTube pro titulky
Proč titulky stále zapínají Youtube?Proč titulky stále zapínají Youtube?Dočasné řešení pro mě: přejděte do aplikace youtube > nastavení > titulk...
Titulky na YouTube
Jak získáte titulky na YouTube?Co se stalo se skrytými titulky na YouTube?Měl bych popisovat svá videa na YouTube?Proč YouTube odstranil titulky?Jak z...