Beats

Co je metr 6/8
Šest osminových not lze seskupit do dvou taktů (složený dupl) nebo tří taktů (jednoduchý trojitý). Šest chvění může být seskupeno do dvou úderů (slože...
Kolik úderů získá trojice za 4/4 času
Oba jsou A, ale ke svému kontextu má jiný vztah. Jedna je triplet, tři noty v rytmu. Druhá je čtvrtinová nota, jedna nota za úder. Sekvence tripletů v...
Jak počítat míry v notovém záznamu
Umístěte číslo čáry buď na začátek každého řádku, nebo každých deset pruhů; nemusíte číslovat každý pruh. Počítejte začátek každého taktu. Nepočítejte...
Bpm tapper
Kolik BPM je zapnuto?Jak poznám BPM skladby?Co je rytmus BPM?Co je to BPM v tempu?Kolik BPM je zapnuto?Tap In je amoodysong od Saweetiewith tempem 100...
Písně v 7/4
Seven Beats to Heaven: Naše 10 oblíbených skladeb v 7/4 a 7/8Pink Floyd - peníze „peníze“. ... Alice in Chains - „Them Bones“ Them Bones. ... Radiohea...
Všimněte si a odpočívejte
Jak přidáte beaty k odpočinkům a poznámkám?Kolik úderů je poznámka?Dělejte poznámky k odpočinku jako beaty?Jak přidáte beaty k odpočinkům a poznámkám?...
Rozdíl mezi 2/4 a 4/8
Technicky je rozdíl mezi 2/4 a 4/8 v tom, že 2/4 má pouze dva údery v rozkroku v taktu a 4/8 má 4 bičování v baru.Existuje časový podpis 4/8?Kolik úde...
Pochopení načasování v hudbě
Horní číslo časového podpisu určuje, kolik úderů je na takt. Dolní číslo označuje notovou hodnotu úderů. ... Takže v hudbě mluví 4/4 znamená čtyři čtv...
12/8 silných úderů
12/8 je složený čtyřnásobný metr. Je čtyřnásobný, protože se skládá ze 4 úderů v každém taktu. Je to složené, protože se skládá z tečkovaných čtvrtino...