Asonance

Jaký je termín pro zvuky podobné asonanci, ale s odpovídajícími samohláskami na samostatných řádcích
Asonance je podobnost zvuků slov/slabik buď mezi jejich samohláskami (např.G., maso, fazole) nebo mezi jejich souhláskami (např.G., držet, mys). Avšak...
Asonance v poezii
Asonance neboli „rým samohlásky“ je opakování samohláskových zvuků v řadě textu nebo poezie. Slova musí být dostatečně blízko sebe, aby byly podobné z...
Příklad asonance
Asonance se nejčastěji týká opakování vnitřních hlásek ve slovech, která nekončí stejně. Například „usnul pod třešní“ je fráze, která se vyznačuje sho...
Příklady asonance
Příklady asonance:Světlo ohně je pohled. ( ... Jděte pomalu po silnici. ( ... Peter Piper vybral pecku nakládané papriky (opakování krátkých zvuků e a...
Písemná asonance
Asonance je literární zařízení, ve kterém se opakování podobných zvuků samohlásek odehrává ve dvou nebo více slovech blízko sebe v řadě poezie nebo pr...