Absolutně

Je v pořádku přejít z dim5 na p5 při přechodu z vii6 na I6?
Ano, to je naprosto v pořádku a objevuje se to v repertoáru nesčetněkrát. Tento konkrétní postup při výměně hlasu je velmi běžný a způsob, jakým jste ...